آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه

 

تحصیلات:

لیسانس: مهندسی کشاورزی

فوق لیسانس: مدیریت شهری

دانشجوی ترم سه دکتراDBA

رزومه مدیریتی:

معاون سازمان زیباسازی(1388-1390)

مدیرعامل سازمان زیبا سازی(1390-1394)

عناوین شغلی:

عضو شورای فرهنگی شهرداری(1392-1394)

دبیرشورای نامگذاری شورای محترماسلامی شهر ارومیه(1390-1394)

عضو شورای اداری شهرداری(1390-1394)

عضو شورای معاونین

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

 • Your Ip:54.224.197.251
 • Your Referer:Direct
 • Your http agent is:CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
 • Your Country:us
 • Your Country Code:us
 • Your Isp:Amazon.com
 • Your Region:VA
 • Your Location(x,y):39.0481,-77.4728
 • Your Timezone: America/New_York
 • Your OS: OthersOthers
 • Your Browser:Others Others
 • Your Device: PCPC
 • Your Country: us
 • ToDay Visits: 11
 • LastDay Visits: 12
 • ThisWeek Visits: 198
 • ThisMonth Visits: 4046
 • ThisYear Visits: 5045
 • TottalTime Visits: 30427
 • ToDay Register: 0
 • LastDay Register: 0
 • ThisWeek Register: 0
 • ThisMonth Register: 0
 • ThisYear Register: 2
 • TottalTime Register: 9
 • Top Referers
  •  direct (9)
  •  urmia.ir (1)
  •  google.com (1)
  •  direct (25818)
  •  urmia.ir (3378)
  •  google.com (1110)
  •  bing.com (19)
  •  google.de (12)
  •  google.nl (10)
  •  negarehads.com (8)
  •  negarehco.com (6)
  •  co.uk (6)
  •  ask.com (5)
  •  google.ae (4)
  •  com.tr (4)
  •  parkweb.ir (4)
  •  com.au (4)
  •  yandex.ru (3)
  •  yahoo.com (3)
  •  vestidosdenoviachile.com (3)
  •  com.af (3)
  •  google.ca (3)
  •  android-app: (3)
  •  e-shahr.ir (2)
  •  skolni-potreby.info (2)
  •  google.hu (2)
  •  lea-n.com (2)
  •  (null) (2)
  •  jarchi.ir (1)
  •  coyotecanyon.biz (1)
  •  contextualyield.com (1)
  •  google.ru (1)
  •  pastelco.ir (1)
  •  t.co (1)
  •  googleusercontent.com (1)
  •  facebook.com (1)
  •  com.ua (1)
  •  mysearch.com (1)
  •  google.as (1)
 • Top Country Visits

  • 10

  • 1

  • 4

  • 4

  • 3

  • 1

  • 121

  • 49

  • 15

  • 6

  • 3

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 282

  • 143

  • 32

  • 32

  • 18

  • 6

  • 4

  • 3

  • 2

  • 1

  • 2456

  • 865

  • 593

  • 489

  • 212

  • 166

  • 91

  • 70

  • 36

  • 25

  • 7

  • 7

  • 6

  • 3

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 20153

  • 4109

  • 1820

  • 1067

  • 818

  • 446

  • 437

  • 371

  • 332

  • 293

  • 258

  • 83

  • 41

  • 38

  • 32

  • 31

  • 21

  • 12

  • 12

  • 9

  • 6

  • 6

  • 4

  • 3

  • 3

  • 3

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1
 • Googel Today Visits: 1
 • Googel Tottal Visits:1144
 • Yahoo Today Visits: 0
 • Yahoo Tottal Visits:3
 • Amazon Today Visits: 0
 • Amazon Tottal Visits:5
 • Bing Today Visits: 0
 • Bing Tottal Visits:5
 • Aol Today Visits: 0
 • Aol Tottal Visits:0
 • Ask Today Visits: 0
 • Ask Tottal Visits:5
 • Yandex Today Visits: 0
 • Yandex Tottal Visits:3
 • Youtube Today Visits: 0
 • Youtube Tottal Visits:5
 • Facebook Today Visits: 0
 • Facebook Tottal Visits:1
 • Top Browser Visits
  •  Others (25014)
  •  Chrome (2426)
  •  Firefox (1985)
  •  MSIE (1002)
  •  Others (11)
  •  Others (9)
  •  iPhone (2)
  •  Others (23540)
  •  Windows (4520)
  •  Linux (1207)
  •  iPhone (1130)
  •  iPad (26)
  •  Nokia (4)
  •  Others 25014
  •  Chrome 2426
  •  Firefox 1985
  •  MSIE 1002
  • Direct 25818
  • urmia.ir 3378
  • google.com 1110
  • bing.com 19
  • google.de 12
  • google.nl 10
  • negarehads.com 8
  • negarehco.com 6
  • co.uk 6
  • ask.com 5
  • google.ae 4
  • com.tr 4
  • parkweb.ir 4
  • com.au 4
  • yandex.ru 3
  • yahoo.com 3
  • vestidosdenoviachile.com 3
  • com.af 3
  • google.ca 3
  • android-app: 3
  • e-shahr.ir 2
  • skolni-potreby.info 2
  • google.hu 2
  • lea-n.com 2
  • (null) 2
  • jarchi.ir 1
  • coyotecanyon.biz 1
  • contextualyield.com 1
  • google.ru 1
  • pastelco.ir 1
  • t.co 1
  • googleusercontent.com 1
  • facebook.com 1
  • com.ua 1
  • mysearch.com 1
  • google.as 1