آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه
معاونت خدمات شهری

مهندس شهریار یحیی زاده

کارشناسی مهندسی عمران

- مهندس ناظر وکارشناس متره وبرآوری معاونت فتی وعمرانی ازسال 72 الی 80

- کارشناس مسئول صدور پروانه در شهرداری منطقه 3 ازسال 81 الی 82

- کارشناس اداره املاک شهرداری از سال 82 الی 84

- طی دو دوره به عنوان رئیس اداره املاک شهرداری ارومیه  از سال 84 الی 86 و از سال 88 الی 91

- مدیر سرمایه گذاری شهرداری ارومیه از سال 92 الی 94

- معاونت شهرداری منطقه 5 از سال 94

- عضو هیئت ارزیابی شهرداری از سال 86

- عضو کمیسیون معاولات به عنوان کارشناس منتخب شهردار

-عضو کمیته فنی املاک

دی ان ان