آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه
معاونت شهرسازی و نوسازی

مهندس وحید افشین فر

کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه دولتی ارومیه

هفده سال سابقه کار شامل:

هشت سال سابقه کار در شهرداری بوکان به عنوان:

معاون شهرداری بوکان 

سرپرست شهرداری بوکان

هشت سال سابقه کار در شهرداری ارومیه به عنوان:

معاون شهرسازی منطقه یک

معاون شهرسازی منطقه پنج

مدیر سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

معاون شهرسازی منطقه سه

معاون شهرسازی منطقه پنج

دی ان ان