آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه

 

تحصیلات:

لیسانس: مهندسی کشاورزی

فوق لیسانس: مدیریت شهری

دانشجوی ترم سه دکتراDBA

رزومه مدیریتی:

معاون سازمان زیباسازی(1388-1390)

ریاست سازمان زیبا سازی(1390-1394)

عناوین شغلی:

عضو شورای فرهنگی شهرداری(1392-1394)

دبیرشورای نامگذاری شورای محترماسلامی شهر ارومیه(1390-1394)

عضو شورای اداری شهرداری(1390-1394)

عضو شورای معاونین

خدمات منطقه 5

لینک های اصلی شهرداری

لینک های اصلی شهرداری

 

معرفی،ارتباط،شرایط و تعهدات

معرفی،ارتباط،شرایط و تعهدات
 • Your Ip:54.145.51.250
 • Your Referer:Direct
 • Your http agent is:CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
 • Your Country:us
 • Your Country Code:us
 • Your Isp:Amazon
 • Your Region:VA
 • Your Location(x,y):39.0481,-77.4728
 • Your Timezone: America/New_York
 • Your OS: OthersOthers
 • Your Browser:Others Others
 • Your Device: PCPC
 • Your Country: us
 • ToDay Visits: 11
 • LastDay Visits: 59
 • ThisWeek Visits: 176
 • ThisMonth Visits: 2833
 • ThisYear Visits: 7148
 • TottalTime Visits: 32530
 • ToDay Register: 0
 • LastDay Register: 0
 • ThisWeek Register: 0
 • ThisMonth Register: 1
 • ThisYear Register: 3
 • TottalTime Register: 10
 • Top Referers
  •  direct (11)
  •  direct (27789)
  •  urmia.ir (3468)
  •  google.com (1149)
  •  bing.com (19)
  •  google.de (12)
  •  google.nl (10)
  •  negarehads.com (8)
  •  negarehco.com (6)
  •  co.uk (6)
  •  android-app: (5)
  •  ask.com (5)
  •  yandex.ru (4)
  •  com.au (4)
  •  com.tr (4)
  •  google.ae (4)
  •  parkweb.ir (4)
  •  com.af (3)
  •  google.ca (3)
  •  yahoo.com (3)
  •  vestidosdenoviachile.com (3)
  •  (null) (2)
  •  e-shahr.ir (2)
  •  skolni-potreby.info (2)
  •  lea-n.com (2)
  •  google.hu (2)
  •  google.as (1)
  •  jarchi.ir (1)
  •  coyotecanyon.biz (1)
  •  contextualyield.com (1)
  •  google.ru (1)
  •  pastelco.ir (1)
  •  mysearch.com (1)
  •  com.ua (1)
  •  t.co (1)
  •  facebook.com (1)
  •  googleusercontent.com (1)
 • Top Country Visits

  • 6

  • 3

  • 1

  • 1

  • 25

  • 14

  • 11

  • 6

  • 1

  • 1

  • 1

  • 57

  • 44

  • 35

  • 26

  • 7

  • 5

  • 2

  • 258

  • 115

  • 72

  • 36

  • 25

  • 20

  • 2

  • 1

  • 1

  • 3688

  • 941

  • 751

  • 592

  • 357

  • 307

  • 168

  • 130

  • 74

  • 66

  • 37

  • 7

  • 6

  • 3

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 21385

  • 4212

  • 1896

  • 1225

  • 830

  • 541

  • 437

  • 410

  • 381

  • 336

  • 295

  • 288

  • 84

  • 41

  • 38

  • 32

  • 21

  • 12

  • 12

  • 9

  • 6

  • 6

  • 4

  • 3

  • 3

  • 3

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 2

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1

  • 1
 • Googel Today Visits: 0
 • Googel Tottal Visits:1183
 • Yahoo Today Visits: 0
 • Yahoo Tottal Visits:3
 • Amazon Today Visits: 0
 • Amazon Tottal Visits:5
 • Bing Today Visits: 0
 • Bing Tottal Visits:5
 • Aol Today Visits: 0
 • Aol Tottal Visits:0
 • Ask Today Visits: 0
 • Ask Tottal Visits:5
 • Yandex Today Visits: 0
 • Yandex Tottal Visits:4
 • Youtube Today Visits: 0
 • Youtube Tottal Visits:5
 • Facebook Today Visits: 0
 • Facebook Tottal Visits:1
 • Top Browser Visits
  •  Others (26966)
  •  Chrome (2528)
  •  Firefox (2023)
  •  MSIE (1013)
  •  Others (11)
  •  Others (11)
  •  Others (25458)
  •  Windows (4616)
  •  Linux (1269)
  •  iPhone (1157)
  •  iPad (26)
  •  Nokia (4)
  •  Others 26966
  •  Chrome 2528
  •  Firefox 2023
  •  MSIE 1013
  • Direct 27789
  • urmia.ir 3468
  • google.com 1149
  • bing.com 19
  • google.de 12
  • google.nl 10
  • negarehads.com 8
  • negarehco.com 6
  • co.uk 6
  • android-app: 5
  • ask.com 5
  • yandex.ru 4
  • com.au 4
  • com.tr 4
  • google.ae 4
  • parkweb.ir 4
  • com.af 3
  • google.ca 3
  • yahoo.com 3
  • vestidosdenoviachile.com 3
  • (null) 2
  • e-shahr.ir 2
  • skolni-potreby.info 2
  • lea-n.com 2
  • google.hu 2
  • google.as 1
  • jarchi.ir 1
  • coyotecanyon.biz 1
  • contextualyield.com 1
  • google.ru 1
  • pastelco.ir 1
  • mysearch.com 1
  • com.ua 1
  • t.co 1
  • facebook.com 1
  • googleusercontent.com 1
دی ان ان