آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
شهرداری منطقه ۵ ارومیه
معاونت شهرسازی و نوسازی

 

معاون شهرسازی و نوسازی  شهرداری منطقه5: ,وحید افشین فر

 

معاونت مالی و اقتصادی

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه 5: زهرا حسن خانی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری منطقه5 : حسن پشتگلی

معاونت خدمات شهری

 

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 5: ناصر خضرزاده

دی ان ان